אמנית אורחת: ענת ליפנר סלומון, “מחוץ לאזור קליטה”, צילומים 1999-2000

סדרה זו צולמה במשך מספר שנים בבריכות שחיה צבוריות. הצילום הזה שנעשה מתחת למים עורר אותי לחשוף את גילויו של הגוף למצבי המחווה המתקיימים בו במים, כאשר הוא חשוף, ללא מודעות לעצמו. החופש ,חוסר המשקל ,הראשוניות שבמצב יוצרים קומפוזיציות מעניינות של הגוף . מצבי אינטימיות או ניכור אלה מתחברים למצב האנושי הקיומי; בדידות או ניתוק כסוג של מוות.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>